ekologiczna oczyszczalnia ścieków

Biologiczne oczyszczanie ścieków? Ale jakie?

To, że najlepszym wyborem jest biologiczne oczyszczanie ścieków, nie podlega dyskusji. W czasie gospodarki o obiegu zamkniętym nic innego nie wchodzi w grę.
Na czym jednak to polega ekologiczna oczyszczalnia ścieków?
Jak sama nazwa pokazuje, w grę wkraczają tu procesy biologiczne, baz żadnej chemii.
Są to biologiczne procesy rozkładu i mineralizacji organicznych ścieków przy zastosowaniu mikroorganizmów. Mogą to być procesy tlenowe, jak i beztlenowe. Może się to też odbywać naprzemiennie: tlenowo i beztlenowo.
Z jakich oczyszczalni możemy wybrać?
Istnieją jak najbardziej oczyszczalnie chemiczne, mechaniczne i biologiczne, także z zwiększonym usuwaniem miogenów. Nas tutaj interesują wyłącznie oczyszczalnie biologiczne, gdyż bez zarzutu wpisują się w trend ekologiczny i znakomicie realizują swoje zadanie. Usuwają bowiem ze ścieków ciała stałe, lecz także wszelkie zawiesiny i koloidy. Radzą sobie także z substancjami organicznymi.
W oczyszczalniach biologicznych są używane mikroorganizmy w atmosferze tlenowej, jak i bez tlenu oraz naprzemiennie: w warunkach tlenowych, a także beztlenowych.
Takie biologiczne oczyszczalnie muszą korzystać z tzw. złóż biologicznych, urządzeń osadów czynnych, a proces odbywa się oczywiście w komorach fermentacyjnych.
Czy też w Poznaniu takie biologiczne technologie są przystępne?
Istotnie również biologiczne oczyszczalnie ścieków Poznań.